Vi røyker fisk på gammeldags vis

Vi har 2 gammeldagse røykeovner hvor vi røker på gammeldags vis med gløderøking. Vi bruker en blanding av bøkeflis, ørderspon og selvsanket tørket einer i røkeprosessen, noe som gir en fantastisk smak. Det er viktig at røkeprosessen pågår lenge nok, slik at tørke- og modningsprosessen gir et godt resultat.

Innlevering av fisk til røyking

Vi tar også imot fisk fra privatpersoner til røyking. Fisken må leveres inn på vår fiskebutikk på Heimdal, hvor du også henter fisken når den er ferdig foredlet.

Ved innlevering av fisk bør du følge disse punktene:

  • fisken bør være bløgget
  • innmaten bør være tatt ut
  • fisken kan godt være frosset ved innlevering
Her driver Fiskhandler'n på heimdal på med røyking av fisk